istanbul kürtaj
istanbul kürtaj

İstanbul Kürtaj Kliniği

İstanbul kürtaj kliniği adı altında yapılan aramalar aslında kadın sağlığı ve hastalıkları klinikleridir. İstanbul kürtaj hasta mahremiyetin çok yüksek olduğu bir alan olması ve toplumsal yargıların oldukça yoğun yaşanması nedeni ile gebelik sonlandırma işleminin kadın sağlığından başka bir dal olduğu zannedilebiliyor. Bu kesinlikle doğru olmamakla birlikte kürtaj işlemi de diğer tüm kadınsal durumlarda olduğu gibi jinekologların ilgilendiği bir alan.

İstanbul’un çok büyük bir şehir olmasından kaynaklı kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanları da tek bir yerde yoğunlaşmış değil. Bu nedenle şehrin her ilçesinde birden fazla jinekolog ve çalıştıkları klinikler yahut da özel muayeneler bulunmaktadır. Buradan yola çıkarak söyleyebiliriz ki İstanbul kürtaj kliniği bulunması zor ya da gizli yerler değildir.

İstenmeyen gebeliklerin doğurganlık çağındaki herhangi bir kadının başına gelmesi oldukça doğal bir süreçtir. Bu sebeple her ne kadar toplumun büyük çoğunluğu tarafından yadırgansa da bu durumun jinekologlar ya da diğer sağlık çalışanları tarafından yargılanması mümkün değildir. Nitekim gebeliği 10 haftayı doldurmamış ve reşit olan her kadın kendi rızasıyla gebelik sonlandırma işlemini talep edebilir. Bu tamamen yasal bir haktır.

İstanbul kürtaj kliniği araştırması yapan pek çok insanın en çok endişe duyduğu şeylerden bir tanesi ise gizlilik ihlalidir. Oysaki bu durum da yasalar ile güvence altına alınmıştır. Hiçbir doktor ya da sağlık çalışanı sizin hasta bilgilerini paylaşma hakkına sahip değildir. Aksi ise suçtur ve yapan kişi için ağır sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla kürtaj işlemi için bundan korkuyor ve gideceğiniz kliniğin gizlilik hakkınızı ihlal ediyor oluşundan endişe duyuyorsanız aslında bunun pek de mümkün olmadığını unutmamalısınız.

Kliniğe gitmeden önce telefonla randevu oluşturmanız gerekmektedir. Çünkü gebelik sonlandırma işlemi her ne kadar kolay ve hızlı bir operasyon olsa da ön hazırlık gerektirmektedir. Eğer ki genel anestezi almayı tercih edecekseniz bunun için operasyon olmadan önce 6 ile 8 saat arasında hiçbir şekilde yemek yememeniz ya da su ya da başka bir içecek içmemeniz gerekiyor. Operasyon öncesi daha ayrıntılı bilgiyi randevu oluştururken doktorunuzdan alabilirsiniz.