istanbul kürtaj
istanbul kürtaj

İstanbul Kürtaj Fiyatları 2021

İstanbul kürtaj fiyatları 2021 için sabit bir fiyat vermek kesinlikle yanıltıcı olacaktır. Bunun iki nedeni vardır; bunlardan birincisi kürtaj için istenen ücretler yıl içinde de değişkenlik gösterebilir, bir ikinci neden ise gebelik işlemini sonlandırma işleminin yapılacağı bölgelere göre fiyatların değişebilmesidir. Hastanın seçtiği anestezi tipine göre de fiyatlar oynasa da çok büyük bir fark olmayacaktır.

İstanbul kürtaj fiyatları 2021 yılı için ocak ayından bu yana da değişim göstermiştir. Bunun nedeni sağlık sektöründe kullanılan pek çok malzeme ve ilaçların ithal olmasıdır. Ülke dışından temin edilen malzeme ve ilaçlar dolar kuru ile hesaplanmaktadır. Bu da dolar yükseldikçe kürtaj işleminde kliniklerin ya da özel muayenelerin giderlerinin artması anlamına gelmektedir. Bu durumdan kaynaklı yıl içinde kürtaj fiyatları sadece İstanbul özelinde değil tüm Türiye özelinde sık sık artış göstermektedir.

Gebelik sonlandırma işleminin bölge bölge değişmesinin sebebi ise İstanbul kürtaj fiyatları 2021 yılı için geçerli olan bir durum değildir. Sadece 2021 yılı için değil geçtiğimiz yıllarda da kürtaj fiyatlarının semt semt değişiklik gösterdiğini görmek mümkündür. Bunun nedeni aslında yine maliyettir. Kirası yüksek olan semtlerde gebelik sonlandırma işlemi daha pahalıya mal olmaktadır. Elbette ki bu fiyat farkının devasa olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak bazı hastalar için bu durum değerlendirilebilmektedir.

Hastanın genel ya da lokal anestezi seçmesi de maliyeti etkilediği için fiyatlarda değişkenlik yaratabilmektedir. Genel anestezi ile yapılan işlemler her zaman daha maliyetli olmaktadır. Ancak gebelik sonlandırmalarda, diğer pek çok operasyonun aksine hekimler çoğu zaman genel anesteziyi önermektedir. Bunun sebebi ise kesinlikle riskin daha çok olması ile ilişkili değildir. Lokal anestezi sırasında uyanık olursunuz. Bu fiziksel olarak acı çekeceğiniz anlamına gelmez. Lokal anestezide de genele anestezide olduğu gibi fiziksel olarak hiçbir acı ya da ağrı duymazsınız. Ancak pek çok kadın gebelik sonlandırma işlemi sırasında hassas olabilmektedir. Bundan kaynaklı da pek çok kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı genel anesteziyi tavsiye etmektedir. Çünkü sağlıkla ilişkili her müdahalede fiziksel olduğu kadar psikolojik etkileri de göz önüne alınmalıdır.